ภาษาไทย Dansk                                                                                                              Bestyrelse Link

Forside
Bibliotek
Billeder
Indmelding
Indvielsen af rytterstaueOm foreningen
TempelVedtægter
Valutakurs
Thai Festival


Click for Bangkok, Thailand Forecast

 

 

 

Tilmelding til fest og generalforsamling 

lørdag den 18. september 2021

Tilmelding senest (สำรองที่นั่งอย่างช้าที่สุด) den 4. september 2021
 

Hvis man ønsker at deltage i sommerfesten og generalforsamling, kan man udfylde formular nedenunder på dansk eller skrive til

ท่านที่สนใจต้องการเข้าร่วมงานสังสรรค์ประจำปี และเข้าร่วมประชุมสามัญใหญ่ของสมาคมฯ กรุณากรอกข้อความข้างล่างเป็นภาษาเดนมาร์ก หรือเขียนจดหมายส่งถึง

  Suphan Ruengkratok 
  Parkvej 26
5492 Vissenbjerg
telf: 25 32 06 76
e-mail:
suphan@thai-dansk.dk

Priser

Medlemmer fra 25 år opkræves 50 kr. pr. person
Medlemmer fra 18 - 24 år opkræves 30 kr. pr. person
Medlemmer fra 10 - 17 år opkræves 25 kr. pr. person
Børn under 10 år gratis
Ikke medlemmer fra 25 år opkræves 200 kr. pr. person
Ikke medlemmer fra 18 - 24 år opkræves 115 kr. pr. person
Ikke medlemmer fra 10 - 17 år opkræves 50 kr. pr. person
Børn under 10 år gratis
Prisen inkluderer musikbidrag
Børn mellem 0 - 5 år har ingen krav på siddeplads

Udfyld nedenunder.. (på dansk eller på engelsk)

กรุณากรอกข้อความข้างล่าง (กรอกเป็นภาษาเดนนิช หรือ ภาษาอังกฤษ)

Navn (ชื่อ)
  Samlevers Navn (ชื่อสามี-ภรรยา)
Adresse (ที่อยู่)
  Postnummer (รหัสไปรษณีย์)
By (เมือง)
  Mobilnummer (เบอร์มือถือ)
Telefonnummer (เบอร์โทรศัพท์)
  E-mail (อี-เมล์)
Medlemmer (จำนวนบุคคล จาก 25 ปี)
  Antal personer fra 25 år
  Tilmelding til generalforsamling
personer (
kun for aktive medl.)
Medlemmer (จำนวนบุคคล จาก 18-24 ปี)
  Antal personer fra 18-24 år
   
Medlemmer (จำนวนบุคคล จาก 10-17 ปี)
  Antal personer fra 10-17 år
   
Medlemmer (จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี)
  Antal personer børn under 10 år
   
     
Ikke medlemmer (บุคคลที่ไม่เป็นสมาชิก จาก 25 ปี )
 
Antal personer fra 25 år
   
Ikke medlemmer (บุคคลที่ไม่เป็นสมาชิก จาก 18-24 ปี )
 
Antal personer fra 18-24 år
   
Ikke medlemmer (บุคคลที่ไม่เป็นสมาชิก จาก 10-17 ปี)
 
Antal personer fra 10-17 år
ikke medlemmer (เด็กที่ไม่เป็นสมาชิกอายุต่ำกว่า 10 ปี)
  Antal personer børn under 10 år
   


Vi vil gerne sidde ved samme bord med

Udfyld navn/navne på andre deltagere ( på dansk eller på engelsk) nedenfor

กรอกรายชื่อผู้ที่จะเข้าร่วมงานเป็นภาษาเดนิช หรือภาษาอังกฤษข้างล่างนี้

Sawasdee Thai-Dansk Forening, Parkvej 26, 5492 Vissenbjerg. e-mail: info@thai-dansk.dk