ภาษาไทย Dansk                                                                                                                     Bestyrelse Link

Forside
Bibliotek
Billeder
Indmelding
Indvielsen af rytterstaueOm foreningen
TempelVedtægter
Valutakurs
Thai Festival

Click for Bangkok, Thailand Forecast
 

 

 


 

Foreningen blev stiftet den 22.juni 1985.

Foreningens formål er at lette thailændernes indpasning i det danske samfund og at bevare de thailandske kulturelle værdier.

Som aktive medlemmer kan optages privatpersoner med direkte tilknytning til Thailand.

Herudover kan der som passive medlemmer optages personer, institutioner, virksomheder etc. med tilknytning til Thailand. Bestyrelsen afgør selv til enhver tid, hvem der kan optages som aktive eller passive medlemmer.

Sawasdee Thai-Dansk Forening, Parkvej 26, 5492 Vissenbjerg. e-mail: info@thai-dansk.dk

Click for Bangkok, Thailand Forecast