ภาษาไทย Dansk                                                                                                                          Bestyrelse Link

Forside
Bibliotek
Billeder
Indmelding
Indvielsen af rytterstaueOm foreningen
TempelVedtægter
Valutakurs
Thai FestivalClick for Bangkok, Thailand Forecast

 

 

Bestyrelsesmedlemmer 2017 -2018

Formand

Suphan Ruengkratok (Tolk)
Parkvej 26, 5492 Vissenbjerg
tlf. 64 47 21 72
mobil: 25 32 06 76
e-mail : suphan@thai-dansk.dk
Næstformand

Jens Aage Madsen
Ultvedparken 2, 
9382 Tylstrup
tlf. 98 26 14 14
mobil: 25 75 14 14
e-mai: jensaage@thai-dansk.dk

Sekretær
Nanna Ruengkratok Lang
Engskovvænget 136
8541 Skødstrup
tlf. 8616 5263
E-mail:
nanna@thai-dansk.dk
Kasserer
Jørn Finnerup Christensen
Hellebækvej 29
9270 Klarup
tlf. 20 69 86 43
e-mail: jorn@thai-dansk.dk
Øvrige medlemmer

Sirirat Andersen
Bodevej 16, Bode
8950 Ørsted
tlf. 27453987
e-mail: sirirat@thai-dansk.dk

 

Øvrige medlemmer
Jesper Nielsen
Toftevej 1
5550 Langeskov

tlf.
52 71 07 80
e-mail:
Jesper.nie@stofanet.dk
Øvrige medlemmer
Nathathai Phoosiri
Enghegnet 3
8500 Grenå
tlf. 42 42 73 77
E-mail: nat@thai-dansk.dk  

 

 

Suppleanter
ยุวดี (เล็ก) Pedersen
Skarøvænget 43
8381  Tilst
Tlf.
26 39 58 80
E-mail: yuwadeekp@hotmail.com
Suppleanter

Wutthipong Phookhong Toft
Skjoldgade 16 B, 2.th
6710 Esbjerg
tlf. 52 69 95 69
E-mail: homestay@live.dk

Revisor
Kurt Jul Sandgård
Tujavej 10
7500 Holstebro
tlf. 40 82 53 25
e-mail: kurt@kpprivat.dk
Revisor suppleant

 
Viggo Poulsen Toft
Ådalshaven 18
6710 Esbjerg
Tlf. 30 32 03 11
E-mail: toftviggo@hotmail.com

Sawasdee Thai-Dansk Forening, Parkvej 26, 5492 Vissenbjerg. e-mail: info@thai-dansk.dk

Click for Bangkok, Thailand Forecast