ภาษาไทย Dansk                                                                                                                                              คณะกรรมการ Link

หน้าหลัก
ประวัติของสมาคม
รูปภาพ
สมัครเป็นสมาชิก
ข่าวจากสถานเอกอัครราชทูต
Valutakurs
Vedtægter
Thai Festival

 

 

 

 

 


 

Bestyrelsesmedlemmer 2024 -2025

คณะกรรมการ ปี ๒๕๖ - ๒๕๖

Formand

สุพรรณ เรืองกระโทก (ล่าม)

Parkvej 26, 5492 Vissenbjerg
mobil: +45 25 32 06 76
e-mail : suphan@thai-dansk.dk
Næstformand

Sirirat Andersen
Bodevej 16, Bode
8950 Ørsted
tlf.
+45 27 45 39 87
e-mail: sirirat@thai-dansk.dk

Sekretær
นันนา เรืองกระโทก Lang
Jadevej 39
8541 Skødstrup
tlf.
+45 25 39 44 15
E-mail:
nanna@thai-dansk.dk
Kasserer
Jesper Nielsen
Toftevej 1
5550 Langeskov

tlf.
+45 26 82 78 45
e-mail:
Jesper.n.nie@gmail.com  
Øvrige medlemmer

Jens Aage Madsen
Ultvedparken 2, 
9382 Tylstrup
tlf. 98 26 14 14
mobil: +45 25 75 14 14
e-mai: jensaage@thai-dansk.dk

 

Øvrige medlemmer

John Sandgaard
Engtoften 4B
8260 Viby
Tlf. +45 41 60 06 36
E-mail:
johnjohnsand69@hotmail.com

 
Øvrige medlemmer

Lars Bo K. Nissen
Ringdams Kobbel 58
7100 Vejle

Tlf.
+45 28 14 90 16
E-mail: ln@4fire.dk


 

 

Suppleanter

Kanya Inmoo
Finderupvej 26, Døstrup
9500 Hobro
Tlf. +45 40 17 41 96

E-mail:
kanya2704@hotmail.com

  
Suppleanter
Jamratsri Seepolla Rasmussen

Vroldvej 149

8660 Skanderborg

Tlf.
+45 40 31 17 14

E-mail:
kr@raahoejgaard.dk
Revisor
Kurt Jul Sandgaard
Tujavej 10
7500 Holstebro
tlf. +45 40 82 53 25
e-mail:
kurtsandgaard@hotmail.dk
Revisor suppleant

 
Viggo Poulsen Toft
Ådalshaven 18
6710 Esbjerg
Tlf. +45 30 32 03 11
E-mail: toftviggo@hotmail.com

 

Sawasdee Thai-Dansk Forening, Parkvej 26, 5492 Vissenbjerg. e-mail: info@thai-dansk.dk