ภาษาไทย Dansk                                                                                                        คณะกรรมการ Link

หน้าหลัก
ประวัติของสมาคม
ห้องสมุด
รูปภาพ
สมัครเป็นสมาชิก
ข่าวจากสถานเอกอัครราชทูต
Valutakurs
Vedtægter
Thai Festival

Click for Bangkok, Thailand Forecast

 

 

 

 


 

คณะกรรมการ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

ประธาน

สุพรรณ เรืองกระโทก (ล่าม)
Parkvej 26, 5492 Vissenbjerg
tlf. 64 47 21 72
mobil: 25 32 06 76
e-mail : suphan@thai-dansk.dk
รองประธาน

Jens Aage Madsen
Ultvedparken 2, 
9382 Tylstrup
tlf. 98 26 14 14
mobil: 25 75 14 14

e-mai: jensaage@thai-dansk.dk

เลขานุการ
นันนา เรืองกระโทก Lang
Engskovvænget 136
8541 Skødstrup
tlf. 8616 5263
E-mail:
nanna@thai-dansk.dk
แคชเชียร์
Jørn Finnerup Christensen
Hellebækvej 29
9270 Klarup
tlf. 20 69 86 43
e-mail: jorn@thai-dansk.dk
คณะกรรมการ

ศิริรัตน์ Andersen
Bodevej 16, Bode
8950 Ørsted
tlf. 27453987
e-mail: sirirat@thai-dansk.dk

 

คณะกรรมการ
Jesper Nielsen
Toftevej 1
5550 Langeskov

tlf.
52 71 07 80
e-mail:
Jesper.nie@stofanet.dk
คณะกรรมการ
Nathathai Phoosiri
Enghegnet 3
8500 Grenå
tlf. 42 42 73 77
E-mail: nat@thai-dansk.dk  

 

 

ตัวแทนคณะกรรมการ
ยุวดี (เล็ก) Pedersen
Skarøvænget 43
8381  Tilst
Tlf.
26 39 58 80
E-mail: yuwadeekp@hotmail.com
ตัวแทนคณะกรรมการ

วุฒิพงศ์ Phookhong Toft
Skjoldgade 16 B, 2.th
6710 Esbjerg
tlf. 52 69 95 69
E-mail: homestay@live.dk

นักบัญชี
Kurt Jul Sandgård
Tujavej 10
7500 Holstebro
tlf. 40 82 53 25
e-mail: kurt@kpprivat.dk
ตัวแทนนักบัญชี
Viggo Poulsen Toft
Ådalshaven 18
6710 Esbjerg
Tlf. 30 32 03 11
E-mail: toftviggo@hotmail.com
 

Sawasdee Thai-Dansk Forening, Parkvej 26, 5492 Vissenbjerg. e-mail: info@thai-dansk.dk

Click for Bangkok, Thailand Forecast