ภาษาไทย Dansk                                                                                                              Bestyrelse Link

Forside
Bibliotek
Billeder
Indmelding
Indvielsen af rytterstaueOm foreningen
TempelVedtægter
Valutakurs
Thai Festival


 

 

 

 

Tilmelding til generalforsamling / fest 

lørdag den 4. juni 2022

Tilmelding senest (สำรองที่นั่งอย่างช้าที่สุด) den 24. maj 2022
 

Hvis man ønsker at deltage i sommerfesten, kan man udfylde formular nedenunder på dansk eller skrive til

ท่านที่สนใจต้องการเข้าร่วมงานสังสรรค์ประจำปีของสมาคมฯ กรุณากรอกข้อความข้างล่างเป็นภาษาเดนมาร์ก หรือเขียนจดหมายส่งถึง

  Suphan Ruengkratok 
  Parkvej 26
5492 Vissenbjerg
telf: 25 32 06 76
e-mail:
suphan@thai-dansk.dk

Priser

Medlemmer fra 25 år opkræves 50 kr. pr. person
Medlemmer fra 18 - 24 år opkræves 30 kr. pr. person
Medlemmer fra 10 - 17 år opkræves 25 kr. pr. person
Børn under 10 år gratis
Ikke medlemmer fra 25 år opkræves 200 kr. pr. person
Ikke medlemmer fra 18 - 24 år opkræves 115 kr. pr. person
Ikke medlemmer fra 10 - 17 år opkræves   50 kr. pr. person
Børn under 10 år gratis
Prisen inkluderer morgenmad søndag og musikbidrag
Børn mellem 0 - 5 år har ingen krav på siddeplads

Udfyld nedenunder.. (på dansk eller på engelsk)

กรุณากรอกข้อความข้างล่าง (กรอกเป็นภาษาเดนนิช หรือ ภาษาอังกฤษ)

Navn (ชื่อ)
  Samlevers Navn (ชื่อสามี-ภรรยา)
Adresse (ที่อยู่)
  Postnummer (รหัสไปรษณีย์)
By (เมือง)
  Mobilnummer (เบอร์มือถือ)
Telefonnummer (เบอร์โทรศัพท์)
  E-mail (อี-เมล์)
Medlemmer (จำนวนบุคคล จาก 25 ปี)
  Antal personer fra 25 år
  Tilmelding til generalforsamling
personer (kun for aktive medl.)
Medlemmer (จำนวนบุคคล จาก 18-24 ปี)
  Antal personer fra 18-24 år
   
Medlemmer (จำนวนบุคคล จาก 10-17 ปี)
  Antal personer fra 10-17 år
   
Medlemmer (จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี)
  Antal personer børn under 10 år
   
     
Ikke medlemmer (บุคคลที่ไม่เป็นสมาชิก จาก 25 ปี )
 
Antal personer fra 25 år
   
Ikke medlemmer (บุคคลที่ไม่เป็นสมาชิก จาก 18-24 ปี )
 
Antal personer fra 18-24 år
   
Ikke medlemmer (บุคคลที่ไม่เป็นสมาชิก จาก 10-17 ปี)
 
Antal personer fra 10-17 år
ikke medlemmer (เด็กที่ไม่เป็นสมาชิกอายุต่ำกว่า 10 ปี)
  Antal personer børn under 10 år
   


Vi vil gerne deltage i fælles morgenmad (อาหารเช้า)om søndagen

Voksne
Antal personer (อาหารเช้าวันอาทิตย์)

Børn fra 10-17 år
  Antal personer

Børn under 10 år
Antal personer

Vi vil gerne sidde ved samme bord med

Vi vil gerne deltage i fælles aftensmad (อาหารมื้อเย็น) om søndagen

Voksne

Antal personer (อาหารมื้อเย็น) aftensmad om søndagen

Børn fra 10 - 17 år

Antal personer

Børn under 10 år

Antal personer
 

Udfyld navn/navne på andre deltagere ( på dansk eller på engelsk) nedenfor

กรอกรายชื่อผู้ที่จะเข้าร่วมงานเป็นภาษาเดนิช หรือภาษาอังกฤษข้างล่างนี้

Sawasdee Thai-Dansk Forening, Parkvej 26, 5492 Vissenbjerg. e-mail: info@thai-dansk.dk