ภาษาไทย Dansk                                                                                                              Bestyrelse Link

Forside
Bibliotek
Billeder
Indmelding
Indvielsen af rytterstaueOm foreningen
TempelVedtægter
Valutakurs
Thai Festival


Click for Bangkok, Thailand Forecast

 

 

 

Tilmelding til generalforsamling / fest 

lørdag den 19. maj 2018

Tilmelding senest (อย่างช้าที่สุด) den 5. maj 2018
 

Hvis man ønsker at deltage i sommerfesten, kan man udfylde formular nedenunder på dansk eller skrive til

ท่านที่สนใจต้องการเข้าร่วมงานสังสรรค์ประจำปีของสมาคมฯ กรุณากรอกข้อความข้างล่างเป็นภาษาเดนมาร์ก หรือเขียนจดหมายส่งถึง

  Suphan Ruengkratok 
  Parkvej 26
5492 Vissenbjerg
telf: 64 47 21 72,    25 32 06 76
e-mail:
suphan@thai-dansk.dk

Priser

Medlemmer fra 18 år opkræves 125 kr. pr. person
Medlemmer fra 10 - 17 år opkræves   75 kr. pr. person
Børn under 10 år gratis
Ikke medlemmer fra 18 år opkræves 300 kr. pr. person
Ikke medlemmer fra 10 - 17 år opkræves 200 kr. pr. person
Børn under 10 år gratis
Prisen inkluderer morgenmad søndag og musikbidrag
Børn mellem 0 - 5 år har ingen krav på siddeplads

Udfyld nedenunder.. (på dansk eller på engelsk)

กรุณากรอกข้อความข้างล่าง (กรอกเป็นภาษาเดนนิช หรือ ภาษาอังกฤษ)

Navn (ชื่อ)
  Samlevers Navn (ชื่อสามี-ภรรยา)
Adresse (ที่อยู่)
  Postnummer (รหัสไปรษณีย์)
By (เมือง)
  Mobilnummer (เบอร์มือถือ)
Telefonnummer (เบอร์โทรศัพท์)
  E-mail (อี-เมล์)
Voksne (จำนวนผู้ใหญ่)
  Antal personer
  Tilmelding til generalforsamling
personer (
kun for aktive medl.)
Ikke medlem (บุคคลที่ไม่เป็นสมาชิก)
 
Antal personer
Børn 10-17 år (บุคคลที่ไม่เป็นสมาชิก อายุ 10-17 ปี)
  Antal personer
Børn under 10 år (เด็กที่ไม่เป็นสมาชิกอายุต่ำกว่า 10 ปี)
 
Antal personer
   


Vi vil gerne deltage i fælles morgenmad om søndagen

Voksne
Antal
personer (อาหารเช้าวันอาทิตย์)

Børn fra 10-17 år
  
Antal personer

Børn under 10 år
Antal personer

Vi vil gerne sidde ved samme bord med

Udfyld navn/navne på andre deltagere ( på dansk eller på engelsk) nedenfor

กรอกรายชื่อผู้ที่จะเข้าร่วมงานเป็นภาษาเดนิช หรือภาษาอังกฤษข้างล่างนี้

Sawasdee Thai-Dansk Forening, Parkvej 26, 5492 Vissenbjerg. e-mail: info@thai-dansk.dk

Click for Bangkok, Thailand Forecast