ภาษาไทย Dansk                                                                                                                                                      Bestyrelse Link

Forside
Bibliotek
Billeder
Indmelding
Indvielsen af rytterstaueOm foreningenPersondata GDPR
TempelVedtægter
Valutakurs
Thai Festival


 

logo-the_amazing_smile tiny

Thai skole, Aarhus

Rak Thai skole
i
København

 


 

 

 

  

 
 

Vor julehilsen til foreningsmedlemmer
og samarbejdspartnere


   

 

Året, der nu forsvinder, har fortsat været præget af coronapandemien, og selvom de fleste er blevet vaccineret i løbet af foråret og hen over sommeren, og vi var begyndt at lukke  mere op, må vi nu igen leve med restriktioner her i den kolde tid. 

I stedet for at fejre foreningens sommerfest i pinsen i år måtte vi udskyde festen til en "HØSTFEST" i september.


En stor tak til foreningssponsorer og samarbejdspartnere  

Tak til alle jer, der trofast har fulgt os året igennem.

Vi ønsker jer alle


rigtig

og


2022 !
På gensyn ønskes alle af:

Bestyrelsen i Sawasdee Thai Dansk Forening
 Suphan Ruengkratok

 

Sawasdee Thai Dansk Forening, Parkvej 26, 5492 Vissenbjerg. e-mail: info@thai-dansk.dk